CBT posiada jasno określone cele teraupeutyczne oraz pełną koncentrację na przeżywanych trudnościach

Jasno i precyzyjnie sformułowane cele są podstawą skuteczności CBT. Cele te są określane wspólnie z terapeutą, są jednocześnie nakreśleniem kierunku zmian mających nastąpić w życiu osoby podejmującej terapię. Dzięki jasności i precyzji w określeniu łatwo poznasz czy osiągasz zamierzony cel.
Bardzo często w terapii poznawczo-behawioralnej jednym z celów jest zmniejszenie objawów cielesnych i emocjonalnych towarzyszących różnorakim zaburzeniom, które niekiedy utrudniają lub uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie.

Współpraca z terapeutą pozwala również odkryć i „wyeliminować” niekorzystne schematy myślenia, które wpływają negatywnie na życie jednostki jak również negatywne przekonania na temat siebie, świata czy otaczających ludzi.

Jest to terapia „na tu i teraz” co oznacza, iż można dość szybko uzyskać poprawę koncentrując się na obecnie przeżywanych sytuacjach, niejednokrotnie nie sięgając daleko wstecz.

Kraków
- lokalizacja już wkrótce

+48 731 310 834
Umów wizytę dzwoniąc pod podany numer telefonu.
pacholecwieslawa9@gmail.com
pacholecwieslawa9