Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Sprawdź czy ten problem dotyczy również Ciebie.

1. Czy przeżyłaś/eś lub byłaś/eś świadkiem traumatycznego wydarzenia, które wiązały się z realnym zagrożeniem utraty zdrowia lub życia siebie i/lub innych, np. wypadek, napaść, gwałt, pożar, powódź i inne?
2. Czy podczas tych sytuacji odczuwałaś/eś uczucie silnego strachu, bezradności lub przerażenia?
3. Czy występuje uporczywe ponowne odtwarzanie traumatycznego wydarzenia w postaci natrętnych myśli, nawracających koszmarach sennych, powracających reakcjach emocjonalnych jak podczas traumatycznej sytuacji, reakcji fizjologicznych w odpowiedzi na bodziec przypominający wydarzenie?
4. Czy unikasz sytuacji i okoliczności przypominających traumatyczne wydarzenia?
5. Czy długotrwale odczuwasz którykolwiek z objawów zwiększonej psychologicznej wrażliwości i stanu wzbudzenia: 1) trudności w zasypianiu lub utrzymaniu snu, 2) drażliwość lub wybuchy gniewu, 3) trudności w koncentracji uwagi, 4) nadmierna czujność, 5) wzmożona reakcja zaskoczenia?
6. Czy czas trwania zaburzenia i jego objawów trwa u Ciebie dłużej niż miesiąc?
7. Czy objawy, które doświadczasz wpływają negatywnie na Twoje funkcjonowanie zawodowe, interpersonalne czy inne ważne obszary?

Kraków
- lokalizacja już wkrótce

+48 731 310 834
Umów wizytę dzwoniąc pod podany numer telefonu.
pacholecwieslawa9@gmail.com
pacholecwieslawa9