Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony Pomoc psychologiczna online

§1
Właścicielem strony „Pomoc psychologiczna online” jest Joanna Wrześniowska ACT, ul. A. Krzywoń 6/23 01-391 Warszawa, NIP: 522-213-16-56

§2
Dostęp do danych osobowych przekazanych przez użytkownika strony „Pomoc psychologiczna online” ma Właściciel strony oraz podmioty pośredniczące: dostawca poczty elektronicznej, serwera, systemu płatności.

§3
Właściciel strony „Pomoc psychologiczna online” nie sprzedaje, ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim. Twoje dane nie są także przechowywane przez Właściciela przez co nie można ich modyfikować. Dane przechowywane przez dostawców zewnętrznych podlegają regulaminom poszczególnych dostawców.

§4
Właściciel strony, jako dyplomowany psycholog, podlega Kodeksowi Etycznemu i obowiązuje go tajemnica zawodowa. Z tajemnicy tej może być zwolniony w trzech wypadkach:

– przez sąd,
– gdy użytkownik zagraża swojemu życiu,
– gdy użytkownik zagraża życiu innych.

Wtedy Właściciel zobowiązany jest powiadomić odpowiednie organa. W każdym innym przypadku żadna informacja nie jest przez Właściciela strony „Pomoc psychologiczna online” nikomu udostępniana.

§5
Maile kasowane są z serwera po upływie tygodnia.

§6
Właściciel strony „Pomoc psychologiczna online” nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych Użytkownika, które nastąpiło na skutek działań hakerskich, zaniedbań Użytkownika lub przekazania danych przez Użytkownika osobom trzecim.